Jaarrekening 2018

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid) en de zorg voor het beheer en de aanleg van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen en openbare verlichting.

Lasten

Begroot € -5.660.876
Gerealiseerd € -5.446.642
Afwijking € -214.234
ga terug