Jaarrekening 2018

Programma 4 Economische zaken

Omschrijving van het programma

De ambitie van het economische beleid in Dalfsen is het behouden van een vitale economie die  inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt.Daarnaast werken we in Regio Zwolle samen met overheden, bedrijven en onderwijs aan het bevorderen van onze vitale economie door in te zetten op bereikbaarheid, human capital, energie en leefbaarheid. Programma 4 omvat alle activiteiten die bijdragen aan een vitale economie en heeft betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen, ambulante handel en economische samenwerking.

Lasten

Begroot € -1.004.034
Gerealiseerd € -1.588.142
Afwijking € -584.108
ga terug