Jaarrekening 2018

Jan Uitslag

wethouder

Jan Uitslag

Verantwoordelijk voor

Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, productie en participatie
Recreatie en toerisme
Musea
Media (bibliotheek)
Samenkracht en burgerparticipatie (multifunctionele accommodaties)
Samenkracht en burgerparticipatie (vluchtelingen/vergunninghouders)
Inkomensregelingen
Maatwerkdienstverlening 18+
Samenkracht en burgerparticipatie (o.a. eerstelijnsloket WMO en jeugd)
Wijkteams (sociale kernteams)
Begeleidende participatie (dagbesteding)
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-
Volksgezondheid (CJG)
Ruimtelijke ordening (Gebiedsbeleid: Ruimte voor de Vecht)

ga terug