Jaarrekening 2018

Programma 6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Lasten

Begroot € -5.818.832
Gerealiseerd € -5.768.622
Afwijking € -50.210
ga terug