Jaarrekening 2018

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Omschrijving van het programma

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Lasten

Begroot € -4.971.334
Gerealiseerd € -4.595.316
Afwijking € -376.018
ga terug