Jaarrekening 2018

Welkom op de site van de jaarrekening 2018 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Met deze online jaarrekening 2018 maken we op een eenvoudige manier inzichtelijk wat we in 2018 hebben gedaan.