Jaarrekening 2018

Totaal overzicht prestaties

De conclusie is dat veel prestaties daadwerkelijk in 2018 gerealiseerd zijn. Een aantal prestaties heeft een meerjarig karakter en loopt door in 2019. Van de 71 prestaties zijn er 57 gerealiseerd. Dit betekent dus een realisatie van 80%. Nog niet (volledig) gerealiseerd zijn 14 prestaties. De afwijkingen worden in de programma's toegelicht. In de programma’s gaan wij in op de prestaties.

ga terug