Jaarrekening 2018

Onvoorzien

4.7 Onvoorzien

Gebruik onvoorzien

Begroting 2018 primair

Wijziging 2018

Begroting 2018 na wijz.

Realisatie 2018

Primaire begroting

83.940

Wijziging 12 Flash

-53.500

Wijziging 12 Fontein Waterfront

-8.000

Wijziging 16 Vergunninghouders

-15.000

7.440

0

ga terug