Jaarrekening 2018

Andre Schuurman

wethouder

Andre Schuurman

Verantwoordelijk voor

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (o.a.kinderspeelplaatsen en evenemententerreinen).
Recreatieve havens (passantenhaven)
Gemeentelijke gebouwen/accomodaties/terreinen.
Verhardingen (wegen, pleinen, stoepen etc)
Openbare verlichting
Riolering
Watergangen
Infrastructurele kunstwerken (bruggen, duikers etc.)
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (winkelgebieden)
Riolering (lasten)
Afval (lasten)
Milieubeheer (incl. duurzaamheid)
Begraafplaatsen en crematoria (lasten)
Cultureel erfgoed
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ruimtelijke ordening (incl. externe veiligheid)
Wonen en bouwen (o.a. volkshuisvesting en handhaving)

ga terug