Jaarrekening 2018

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele reserve mutaties

2017

2018

2018

2018

LASTEN

 werkelijk 

begroot

 werkelijk 

 verschil 

Totaal lasten 

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

BATEN 

Programma 1

Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw 

283.350

283.350

283.350

                 -  

Kapitaallasten Gemeentehuis Installaties 

445.778

445.778

445.778

                  0

Kapitaallasten Gemeentehuis meubilair 

44.600

44.600

44.600

                  0

Vervallen dividend WMO 

43.750

38.750

38.750

                 -  

Aflossing geldlening Vitens 

152.234

152.234

152.234

                 -  

Vechthorst geldlening 

199.663

199.663

199.663

                 -  

Programma 2

Kapitaallasten brandweerkazerne/werf 

17.375

17.375

                  0

Programma 3

Herwaardering opw. Woonomgeving 

215.000

140.000

80.956

          59.044

Renovatie verlichting 

120.000

100.000

92.653

            7.347

Uitvoering groenstructuurplan 

104.925

40.000

40.000

                 -  

Kapitaallasten Wandelpromenade 

6.500

6.534

               -34

Kapitaallasten Brandweerkazerne/Werf 

17.375

0

0

                 -  

Programma 5

Kunstcommissie 

                 -  

2.700

                 -  

            2.700

Kunstgras Heidepark 

22.140

22.140

22.140

                 -  

Kunstgras Middengebied 

29.733

29.733

29.733

                 -0

Kunstgras Gerner 

33.600

33.600

33.600

                 -  

Kapitaallasten voormalige Rabobank 

50.000

50.000

50.000

                 -  

Kapitaallasten Cichorei 

80.966

80.966

80.966

                 -  

Kapitaallasten Fontein 

0

4.500

4.458

                42

Programma 9

Best. Plan kernen 50% volksh. 

32.500

          32.500

32.500

                 -  

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling 

55.735

          50.000

50.000

                 -  

Totaal baten 

1.931.349

1.774.389

1.705.290

          69.099

Totaal overzicht reservemutaties

2017

2018

2018

2018

LASTEN (* 1.000)

werkelijk

begroot

werkelijk

verschil

Totaal Structurele reserve mutaties

0

0

0

0

Totaal Incidentele bedragen investeringen

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

Totaal incidentele bedragen grondexploitatie

5.733

                 -  

1.063

-1.063

Totaal Incidentele bedragen exploitatie

140

              241

268

-27

Totaal Structureel en incidenteel

5.873

241

1.331

-1.090

Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 4.2

5.873

241

1.331

-1.090

Verschil 

0

0

0

0

BATEN (*1.000) 

Totaal Structurele reserve mutaties

1.931

1.774

1.705

69

Totaal Incidentele bedragen investeringen

96

0

0

0

Totaal incidentele bedragen grex

531

0

206

-206

Totaal Incidentele bedragen exploitatie

1.355

3.128

2.842

287

Totaal Structureel en incidenteel

3.913

4.903

4.753

149

Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 4.2

3.912

4.903

4.753

150

Verschil (afronding)

1

0

0

-1

ga terug