Jaarrekening 2018

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Indicatoren

Verkeersveiligheid

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2018

Stand december 2018

Optimaliseren van 30 km zones, jaarlijks één project (aantal)

Eigen gegevens

-

1

1

In 2018 is zijn op de Kampmansweg verkeersplateau's aangelegd.

Minder ongevallen (% daling)

Langjarige landelijke cijfers (Viastat)

-

1%

7%

In 2017 zijn in VIA Statistiek Ongevallen 133 ongevallen geregistreerd en in 2018 zijn er 124 geregistreerd. Dit is een daling van zo'n 7 %.

Beheer openbare ruimte

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2018

Stand december 2018

Groenstructuurplan (GSP)

Eind 2018 wordt aan de raad een Groenstructuurplan (GSP) voorgelegd. Paragraaf sturen en meten maakt onderdeel uit van dit plan en zal worden vertaald binnen de P & C cyclus.

Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm.

Schouw

100% (2016)

100%

100%