Jaarrekening 2018

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Portefeuillehouders

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Schuurman

Riolering (lasten)
Afval (lasten)
Milieubeheer (incl. duurzaamheid)
Begraafplaatsen en crematoria (lasten)

Portefeuillehouder Van Leeuwen

Riolering (baten)
Riolering (water-/klimaatbeleid en waterschap)
Afval (baten)
Begraafplaatsen en crematoria (baten)
Mutatie reserves