Jaarrekening 2018

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

CBS

57

174

149

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

28,4

13,5

-