Jaarrekening 2018

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Prestaties

Prestaties 2018

8.1AfvalbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Geen nieuwe prestaties.
8.2DuurzaamheidsbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In oktober 2017 is op basis van het nieuwe duurzaamheidsbeleid het uitvoeringsplan aan uw raad voorgelegd. Op basis van de hierin opgenomen prestaties zal in 2018 aan de raad worden gerapporteerd.100%

Prestaties voorgaande jaren

8.3Waterbeleid en klimaatadaptatieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief gezocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptieve maatregelen.25%
Toelichting

In 2018 hebben zich geen mee koppelkansen aangediend en hebben er ook geen klimaat adaptieve maatregelen plaatsgevonden. Voor 2019 dienen deze kansen zich wel aan en zal het budget hiervoor alsnog besteed worden.