Jaarrekening 2018

Programma 4 Economische zaken

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Functiemenging

%

2017

LISA*

51,3

52,4

49,4

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2017

LISA

131,5

120

115,1