Jaarrekening 2018

Programma 4 Economische zaken

Prestaties

Prestaties 2018

4.2OndernemersklimaatVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.100%
Vergaderingen ondernemersverenigingen/industriële clubs bijwonen (minimaal één wethouder vaak twee).100%
Bedrijvencontactavond organiseren.0%
Toelichting

Vanwege prioritering van andere werkzaamheden (zie ook toelichting bij 4.1) is afgezien van een bedrijvencontactavond in 2018.

4.1Een lokale vitale economieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Uitgeven bedrijfskavels.100%
Actiever participeren in de samenwerking Regio Zwolle100%
Participeren in verdere uitbreiding bedrijventerrein "t Febriek - gedeelte Stappenbelt.100%
Opstellen/actualiseren standplaatsenbeleid. Mogelijkheden/wenselijkheid toegestane branches per locatie onderzoeken en daarnaast het heroverwegen van het aantal standplaatslocaties.0%
Toelichting

In verband met andere prioritering van andere werkzaamheden, onder meer voor de intensieve inspanningen voor kavelverkopen bedrijventerreinen (in het bijzonder een grote kavel voor een nieuwbouwplan op De Grift voor een lokale transporteur) en behoud van werkgelegenheid (uitbreiding bedrijfspand) voor een bestaand bedrijf in de kern Dalfsen.

We evalueren in 2018 de nota Economisch beleid 2013-2020.50%
Toelichting

In verband met andere prioritering van andere werkzaamheden, onder meer voor de intensieve inspanningen voor kavelverkopen bedrijventerreinen (in het bijzonder een grote kavel voor een nieuwbouwplan op De Grift voor een lokale transporteur) en behoud van werkgelegenheid (uitbreiding bedrijfspand) voor een bestaand bedrijf in de kern Dalfsen.