Jaarrekening 2018

Bijlagen niet verplicht

Ontwikkeling van de begroting 2018

5.1.4 Ontwikkeling van de begroting 2018

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Baten

Lasten

Baten Reserve

Lasten Reserve

Eindtotaal

Programma 1: Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

000 Primaire begroting 2018

-29.900

11.288

-1.187

0

-19.799

002/2018 septembercirculaire 2017

-110

82

0

0

-28

005/18 Fietspad Oude Oever

0

0

0

0

0

008/2018 Buitenruimte de Spil

0

0

0

0

0

011/2018 budgetovh 2 2017 diversen

0

87

-87

0

0

012/2018 1e bestuursrapportage

-213

-903

0

0

-1.115

014/2018 voorziening onderhoud gebouwen

0

930

-930

0

0

015/2018 meicirculaire

-725

837

0

0

112

016/2018 2e bestuursrapportage

-101

354

-64

0

190

017/2018 septembercirculaire 2018

681

-670

0

0

11

102/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

103/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

104/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

112/2018 werken zonder grenzen

0

0

0

0

0

113/18 herschikking budgettten

-1

1

0

0

0

120/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

121/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

122/2018 herschikking budgetten

-1

1

0

0

0

123/2018 herschikking budgetten

0

0

17

0

17

124/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

Totaal programma 1 na wijziging

-30.370

12.007

-2.250

0

-20.613

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

000 Primaire begroting 2018

-26

1.995

0

0

1.969

012/2018 1e bestuursrapportage

-55

97

0

0

42

016/2018 2e bestuursrapportage

0

84

0

0

84

113/18 herschikking budgettten

0

0

0

0

0

123/2018 herschikking budgetten

0

0

-17

0

-17

Totaal programma 2 na wijziging

-81

2.176

-17

2.077

Programma 3: Beheer openbare ruimte

000 Primaire begroting 2018

-248

5.450

-327

20

4.896

001/2018 IBOR aframen amendement

0

-100

0

0

-100

005/18 Fietspad Oude Oever

0

0

0

0

0

006/2018 extra zonnepanelen werf

0

14

-14

0

0

011/2018 budgetovh 2017 verkoop OG

-96

0

0

96

0

012/2018 1e bestuursrapportage

73

-6

0

0

67

016/2018 2e bestuursrapportage

-184

72

-18

125

-5

105/2018 IBOR aframen naar groot onderhoud

0

0

0

0

0

107/2018 administratieve wijzigingen

0

-10

0

0

-10

108/2018 administratieve wijzigingen IV3

0

0

0

0

0

117/2018 administratieve wijziging

0

0

0

0

0

121/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

125/2018 Instellen stelpost bezuiniging

0

0

0

0

0

Totaal programma 3 na wijziging

-455

5.420

-359

241

4.847

Programma 4: Economische zaken

000 Primaire begroting 2018

-1.025

1.088

0

0

63

012/2018 1e bestuursrapportage

109

-109

0

0

0

016/2018 2e bestuursrapportage

0

25

0

0

25

Totaal programma 4 na wijziging

-916

1.004

0

0

88

Programma 5: Onderwijs en vrije tijd

000 Primaire begroting 2018

-378

4.732

-309

0

4.045

003/2018 subs inventaris De Spil

0

150

-150

0

0

008/2018 Buitenruimte de Spil

0

440

-440

0

0

011/2018 budgetovh 2017 DNA v Dlfsn

0

63

-63

0

0

011/2018 budgetovh 2017 Schat v Dlfsn

0

25

-25

0

0

012/2018 1e bestuursrapportage

-16

62

0

0

46

016/2018 2e bestuursrapportage

-34

-20

-5

0

-59

102/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

106/2018 cultuurbeleid 2018

0

0

0

0

0

108/2018 administratieve wijzigingen IV3

0

0

0

0

0

109/2018 Cultuuredu.2017-2020

0

0

0

0

0

119/2018 Haalbaarheidsonderzoek bo N'leusen

0

45

-45

0

0

119/2018 kunstobject de Spil

0

70

-70

0

0

121/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

122/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

124/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

127/2018 corr raming krediet de Spil

0

0

0

0

0

Totaal programma 5 na wijziging

-428

5.566

-1.106

0

4.031

Programma 6: Inkomensondersteuning

000 Primaire begroting 2018

-3.665

5.108

0

0

1.443

011/2018 budgetoverh.'17 huisv.verg.houders

0

332

-332

0

0

011/2018 budgetovh 2017 Klijnsmagelden

0

74

-74

0

0

011/2018 budgetovh 2017 Verg.houders

0

256

-256

0

0

012/2018 1e bestuursrapportage

50

76

0

0

126

015/2018 meicirculaire

0

26

0

0

26

016/2018 2e bestuursrapportage

-110

-54

332

0

168

101/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

108/2018 administratieve wijzigingen IV3

0

0

0

0

0

110/2018 bijz bijst tbv kindregeling

0

0

0

0

0

113/18 herschikking budgettten

0

0

0

0

0

Totaal programma 6 na wijziging

-3.725

5.819

-330

0

1.764

Programma 7: Sociaal domein

000 Primaire begroting 2018

-11.259

17.845

-284

0

6.302

002/2018 sept.circ 2017

75

-47

0

0

28

007/2018 Kadernota transformatie

0

0

0

0

0

011/2018 budgetovh 2017 Thuis in Dlfsn

0

70

-70

0

0

012/2018 1e bestuursrapportage

-200

1.233

-186

0

847

015/2018 meicirculaire

-292

5

0

0

-287

016/2018 2e bestuursrapportage

-203

-155

-36

0

-394

017/2018 septembercirculaire 2018

-11

0

0

0

-11

102/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

108/2018 administratieve wijzigingen IV3

0

0

0

0

0

111/2018 verv.dagbest tbv verv maatwerk

0

0

0

0

0

Totaal programma 7 na wijziging

-11.890

18.951

-577

0

6.485

Programma 8: Duurzaamheid en milieu

000 Primaire begroting 2018

-4.344

4.605

0

0

260

001/2018 Duurzaamheid amendement

0

100

0

0

100

004/2018 extra kosten plastic afval

-55

55

0

0

0

011/2018 budgetovh 2017 Energie Neutr Ren

-155

285

-130

0

0

012/2018 1e bestuursrapportage

-150

155

0

0

5

015/2018 meicirculaire

149

0

0

0

149

016/2018 2e bestuursrapportage

59

-228

0

0

-169

104/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

108/2018 administratieve wijzigingen IV3

0

0

0

0

-1

113/18 herschikking budgettten

0

0

0

0

0

114/2018 Zwerfafval uit afval

0

0

0

0

0

115/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

121/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

Totaal programma 8 na wijziging

-4.496

4.971

-130

0

345

Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

000 Primaire begroting 2018

-8.698

9.602

-83

0

821

003/2018 IP40 corr. Strategische aank.2018

0

0

0

0

0

011/2018 budgetoverh.'17 omgevingswet

0

34

-34

0

0

011/2018 budgetovh 2017 leegst.buitengeb

0

17

-17

0

0

012/2018 1e bestuursrapportage

-145

128

0

0

-17

016/2018 2e bestuursrapportage

-78

239

0

0

161

104/2018 administratieve wijzigingen

0

0

0

0

0

106/2018 alg kosten grex B&W

0

0

0

0

0

107/2018 administratieve wijzigingen

0

10

0

0

10

118/18 administratieve wijziging

0

0

0

0

0

121/2018 herschikking budgetten

0

0

0

0

0

Totaal programma 9 na wijziging

-8.921

10.030

-134

0

975

Eindtotaal

-61.282

65.943

-4.903

241

0