Jaarrekening 2018

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Verplichte beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren (12-17 jaar)

2017

Bureau Halt

129

131

115

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS

0,5

2,2

1

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS

1,2

5,1

3,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS

1,5

2,9

2,3

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS

1,9

6,3

4,8