Jaarrekening 2018

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Prestaties

Prestaties 2018

2.1Doorontwikkelen team bevolkingszorgVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Wij voldoen aan de leveringsverplichting voor het team bevolkingszorg.100%
Wij zorgen ervoor dat de interne crisisorganisatie op orde blijft. We zorgen dat de functies bezet zijn en de betreffende medewerkers voldoende zijn opgeleid.100%
2.2Integrale veiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2018 stellen wij voor de jaren 2019-2022 nieuw integraal veiligheidsbeleid op. Een paragraaf sturen en meten zal onderdeel uitmaken van deze beleidsnota.100%
2.3Het vergroten van zelfredzaamheid inwonersVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Plaatsen van publicaties over risico’s waaraan inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een incident of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden.100%