Jaarrekening 2018

Financieel resultaat 2018

Het jaarrekeningresultaat

Het saldo van baten en lasten komt uit op € 3.925.000 negatief. Na de stortingen in- en de onttrekkingen aan de reserves komt het resultaat uit op € 503.000 negatief.

In paragraaf 4.5 van de jaarrekening kunt u lezen waarvoor de stortingen in- en onttrekkingen aan de reserves zijn ingezet.

De niet volledig gerealiseerde budgetten geven een voordeel van € 341.500. In het vervolg van deze paragraaf wordt een toelichting gegeven. Wanneer alle budgetten in 2018 waren gerealiseerd was het resultaat op € 844.500 negatief uitgekomen (€ -503.000 - € 341.500).