Jaarrekening 2018

Paragraaf lokale heffingen

Wet Waardering Onroerende Zaken

Met ingang van 2007 dient de WOZ-waarde jaarlijks opnieuw bepaald te worden. Om dit te kunnen doen, worden er procesmatig object- en marktgegevens bijgehouden en verwerkt.

Vanwege de positieve economische ontwikkelingen zien wij een herstel op de vastgoedmarkt. De WOZ-waarden van woningen is tussen de waardepeildatum 1 januari 2017 en 1 januari 2018 gemiddeld met 5,1% gestegen en de WOZ-waarden van de overige onroerende zaken gemiddeld met 1,3% gedaald.

Zoals bekend wordt de uitvoering van de Wet WOZ bij de gemeente gecontroleerd door de Waarderingskamer. In het rapport van bevindingen wordt de weergave van de inspectie weergegeven. Het eindoordeel bestaat uit een viertal oordeelcategorieën te weten:

1. De uitvoering verloopt goed
2. De uitvoering is voldoende
3. De uitvoering moet op onderdelen verbeterd worden
4. De uitvoering moet dringend verbeterd worden.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de taxaties is het oordeel van de Waarderingskamer gelijk gebleven op 'voldoende'. De Waarderingskamer heeft ingestemd met bekend maken WOZ-waarden voor 2018.