Jaarrekening 2018

Paragraaf grondbeleid

Actualiteit grondexploitaties

Alle grondexploitaties zijn per 1-1-2019 geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld via het vaststellen van de MPG 2019. Jaarlijks zullen de actualisaties worden verricht naar de stand van 1 januari. De actualisaties zullen worden verwerkt in de MPG.

In onderstaand overzicht is de prognose weergegeven van de balansposten en de verwachte resultaten zoals deze voorkomen in de MPG 2019.

 

 Boekwaarde 31-12-2018

 Verwacht resultaat op startwaarde

 Verwacht resultaat op eindwaarde

 Nog te maken kosten

 Nog te realiseren opbrengsten

Rente *

A

B

C

D

E

F

Grift III

 5.873.000

 1.096.000

 1.210.000

 1.469.000

 8.593.000

 -41.000

Stappenbelt

 918.000

 3.000

 3.000

 180.000

 1.116.000

 -15.000

De Gerner Marke

 574.000

 246.000

 261.000

 94.000

 933.000

 -3.000

Waterfront

 -1.431.000

 311.000

 330.000

 1.074.000

 -50.000

 23.000

Oosterdalfsen

 2.911.000

 966.000

 1.088.000

 4.136.000

 8.149.000

 -14.000

Kleine Veer

 220.000

 309.000

 322.000

 160.000

 700.000

 2.000

Westerbouwl. Noord

10.106.000

 4.031.000

 4.914.000

 3.906.000

 19.151.000

 -225.000

De Nieuwe Landen

 456.000

 116.000

 126.000

 518.000

 1.104.000

 -4.000

De Nieuwe Landen II

 1.662.000

 1.201.000

 1.463.000

 1.406.000

 4.505.000

 27.000

De Koppeling

 135.000

 62.000

 64.000

 51.000

 252.000

 -2.000

De Koele

 23.000

 97.000

 101.000

 92.000

 216.000

 1.000

Muldersveld II

 150.000

 37.000

 39.000

 37.000

 227.000

 -1.000

Muldersweg

 764.000

 120.000

 147.000

 468.000

 1.421.000

 -43.000

22.361.000

8.595.000

10.068.000

13.591.000

46.317.000

-295.000

Bepaling van de verwachte eindwaarde ( A+ D - E - F = C). De verwachte startwaarde betreft de verwachte eindwaarde contant gemaakt naar 1-1-2019 tegen 2% rente.

* - bedrag is betaalde rente, + bedrag is ontvangen rente