Jaarrekening 2018

Paragraaf financiering

Langlopende geldleningen

Op 31 december 2018 bedraagt de restantschuld van de langlopende geldleningen € 19,1 miljoen.

NAAM

LAATSTE

RENTE

LENING

AFLOSSING

SCHULDRES-

RENTE

AFLOSSING

AFLOSSING

SCHULDRES-

GELDGEVER

AFL.

%

T/M 2017

TANT OP

2018

2018

T/M 2018

TANT OP

01-01-18

31-12-18

B.N.G.

2042

1,225

10.000.000

0

10.000.000

122.500

400.000

400.000

9.600.000

B.N.G.

2042

1,275

5.000.000

0

5.000.000

63.750

200.000

200.000

4.800.000

B.N.G.

2024

1,84

7.500.000

2.250.000

5.250.000

96.495

750.000

3.000.000

4.500.000

B.N.G.

2023

5,29

1.134.451

862.182

272.268

14.403

45.378

907.560

226.890

TOTAAL

23.634.451

3.112.182

20.522.268

297.148

1.395.378

4.507.560

19.126.890