Jaarrekening 2018

Bijlagen niet verplicht

Kerngegevens

5.1.1 Kerngegevens

Inwoners

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Totaal

28.238

28.300

28.499

< 20 jaar

6.900

6.750

6.895

> 64 jaar

5.768

5.890

5.888

waarvan 75 - 85 jaar

2.367

1.970

1.987

Uitkeringsgerechtigden bijstand

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

IOAW

22

24

23

IOAZ

1

0

3

PW (participatiewet

230

225

223

Fysieke structuur

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

oppervlakte land in hectaren

16.510

16.510

16.510

oppervlakte binnenwater in hectaren

140

140

140

aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

11.511

11.598

11.722

km gemeentelijke wegen

513

513

513

km provinciale wegen

34

34

34

Personele gegevens

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

aantal fte's

196

191

191

algemene uitkering gemeentefonds

753

787

801